Datu drošība piedāvātajā risinājumā ir ļoti komplicēts un daudzšķautnains jautājums, kura iztirzāšanā būtu jāiesaistās vairākiem drošības tehnoloģiju speciālistiem vienlaicīgi. Tomēr ieskatam droši vien pietiks ar to, ka uzskaitīsim tikai vieglāk saprotamos drošības pasākumus, kas atkarībā no izvēlētā pakalpojuma, nodrošina aizsardzību gan pret ārējiem, gan iekšējiem apdraudējumiem. Visi dati tiek šifrēti gan glabājot, gan pārraidot. Pieeja datiem tiek nodrošināta, izmantojot daudzfaktoru autentifikāciju. Visas datu operācijas tiek auditētas. Datus iespējams kategorizēt un kontrolēt darbības ar datiem, atbilstoši datu kategorijai un lietotāja pielaidei. Lietotāju pieejas līmeņi, atļautās darbības, gala iekārtu lietošanas politikas, gala iekārtu drošības konfigurācijas – viss tiek kontrolēts centralizēti. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināts reālā laika monitorings drošības notikumiem, kas ļauj nekavējoties izolēt un jebkuru klienta gala iekārtu un, ja to prasa apstākļi, nekavējoties attālināti dzēst visus datus, kas uz tās atradās. 

Piedāvātā risinājumu drošības līmeni apstiprina drošības un atbilstības sertifikāciju sarakstshttps://azure.microsoft.com/en-us/overview/trusted-cloud/compliance/. Jāpiezīmē, ka nav neviena konkurentu, kas spētu uzrādīt augstāku sertifikācijas un atbilstības līmeni par šo.