Modernais IT infrastruktūras piedāvājums ir domāts pamatā jebkura uzņēmuma jebkuram darbiniekam, kas ikdienas uzdevumu izpildi veic uz sev piešķirta datora uzņēmumos, kuros visi IT servisi ir izvietoti mākonī. Šajā piedāvājuma plānā ir pieejama gan lietotāja gala iekārtu pārvaldība, gan lokāla biroja programmatūras instalācijaLietotājs var vienlaicīgi lietogan datoru, gan mobilās iekārtas. Visa IT pārvaldība un gala iekārtas darbības uzraudzība tiek veiktas attālināti. Lietotājs var strādāt jebkur gan tiešsaistē, gan arī bez pieejas Internet tīklam.