GDPR gatavība ir tehnoloģiska dimensija, kas ir obligāta, lai varētu runāt par GDPR atbilstības ieviešanu, bet tas nav pietiekamais nosacījums. GDPR atbilstība ir tehnoloģisku, juridisku un organizatorisku pasākumu komplekssPar GDPR atbilstību varam runāt, ja uzņēmumā ir apzinātas un dokumentētas datu apstrādes sistēmas un procesi, ja datu apstrādi veic darbinieki, kas apmācīti personas datu aizsardzības jautājumos un veic šo apstrādi atbilstoši uzņēmuma datu apstrādes politikai. 

Bez tehnoloģiskās gatavības GDPR atbilstība mūsdienu apstākļos praktiski nav sasniedzama, bet pati par sevi šī tehnoloģiskā gatavība nerada GDPR atbilstību. 

Kā likums, praktiski neviena IT sistēma, kas bija gana laba un droša pirms GDPR regulas spēkā stāšanās, nav spējīga nodrošināt regulas prasībām atbilstošu funkcionalitāti. 

GDPR regula ir uzlikusi IT sistēmām veselu virkni pilnīgi jaunu, agrāk nebijušu prasību, kuras nav iespējams realizēt ar tiem līdzekļiem, kas bija pieejami agrāk. Mūsu piedāvājums ir izveidots tā, lai jebkuram uzņēmumam nodrošinātu adekvātu tehnoloģisko gatavību GDPR regulas atbilstības ieviešanai.