Mobilais IT infrastruktūras piedāvājums domāts darbiniekiem, kuriem nav sava izdalīta datora, uz kura veikt ikdienas uzdevumus vai kuri savas biznesa funkcijas veic, izmantojot mobilās ierīces. Piemēram – telefonus vai planšetes. Mobilā darba vieta ir lietojama arī uz datoriem, bet tas nedrīkst būt konkrētam darbiniekam piešķirts dators. Mobilā darba vieta nodrošina nepieciešamas pamatfunkcijas, lai darbinieks varētu iekļauties darba grupu informācijas apritē, veikt viņam uzticētos uzdevumus un atskaitīties par uzdevumu izpildi. Šajā piedāvājumā nav iespējama ne biroja programmatūras lokāla instalācija, ne lietotāja gala iekārtas pārvaldība. Tai pat laikā tiek nodrošināta uzņēmumā pieņemto datu drošības standartu realizācija un GDPR atbilstības kontrole.