Dynamics 365 Business Central ir IT pakalpojums, kas nodrošina uzņēmuma biznesa procesu pārvaldību. Ar tā palīdzību Tu kontrolēsi preču kustību noliktavās, pārvaldīsi rēķinu izrakstīšanu un to apmaksu, vadīsi iepirkumu procesus, vadīsi ražošanas procesus, veiksi finanšu uzskaiti, plānosi un kontrolēsi budžetus utt. Lai šāda apjoma un sarežģītības uzdevumu automatizēta veikšana konkrētajam uzņēmumam nepieciešamajā būtu iespējama, ir jāveic vesela rinda priekšdarbu. Ir jāveic risinājuma konfigurācija, kas atspoguļo uzņēmuma struktūru, darba organizāciju, produktu un pakalpojumu modeļus, ir jāievada sistēmā preču katalogi, sadarbības partneri, bankas, ir jāievada sākuma atlikumi, jānoskaņo kontu plāns un analītiskās uzskaites modelis un tā ir vēl tikai daļa, no veicamajiem darbiem. Vārdu sakot, pirms darbu uzsākšanas ir jāveic apjomīgs sistēmas konfigurēšanas un sākuma datu ievades darbs. Pēc tam ir jāveic visu procesu, procedūru un atskaišu testēšana, lietotāju apmācība. Kopumā visu šo darbu kopums aizņem ievērojami daudz laika un prasa augstu kompetenci ne tikai no risinājuma piegādātāja, bet arī no klienta darbiniekiem, kas tiks iesaistīti projektā. Kopumā visu šo pasākumu komplekss saucas ieviešanas projekts un bez tā uzsākt darbu ar jaunu ERP sistēmu nav iespējams. Ieviešanas kvalitāte nosaka top, vai risinājuma iegādē ieguldītie uzņēmuma līdzekļi dos labu atdevi, vai radīs nebeidzamu problēmu sēriju un paralizēs uzņēmuma darbu. Tāpēc pret ERP risinājuma ieviešanu ir jāizturas ļoti nopietni, to jāuztic pieredzējušiem profesionāļiem klientam pašam jābūt gatavam aktīvi iesaistīties procesā, nodrošinot nepieciešamo datu piegādi un apzinīgi mācoties lietot jauno sistēmu.