Protams, ka pakalpojums ir gatavs lietošanai – nav jāveic nekādas tehnoloģiju piegādes, nav jābūvē serveru sistēmas, kas to sniegs. Tomēr  jebkuru modernu IT pakalpojumu katrs uzņēmums lieto nedaudz savādāk un attiecīgi ir jāveic šī pakalpojuma konfigurācija atbilstoši konkrētā uzņēmuma vajadzībām. Daudzos gadījumos, pirms sākt lietot kādu IT pakalpojumu, tam ir jāpiegādā kaut kādi konkrētajā uzņēmumā unikāli izejas datiIr jāpārnes lietotāju dati no iepriekšējās IT infrastruktūras uz jauno. Visbeidzot  izvēlētie IT pakalpojumi ir jāuzstāda uz lietotāju gala iekārtām. Un protams – ir jānodrošina arī, kaut neliela, tomēr apmācība lietotajiem, kā strādāt ar jaunajiem IT pakalpojumiem. Šie visi uzdevumi kopā arī veido IT infrastruktūras ieviešanas projektu. Bez tā jaunas IT lietošanas uzsākšana nav iespējama.