Apmaksa šobrīd ir veicama ar pārskaitījumu, pamatojoties uz ikmēneša rēķiniem. Rēķini tiks izrakstīti par nākošo kalendāro mēnesi, pieskaitot patēriņa apjoma pieaugumu iepriekšējā mēnesī, ja tāds ir bijis.