Hibrīdais IT infrastruktūras piedāvājums domāts uzņēmumiem, kuri lieto gan mākonī izvietotus, gan lokāli uzņēmumā ieviestus IT servisus. Tiek nodrošināta centralizēta un visaptveroša uzņēmumā ieviesto drošības standartu ievērošana gan lokālo, gan mākoņos izvietoto IT resursu pieejamībai un lietošanai. Šī darba vieta ir universāla un paredz visu veidu IT lietošanas scenārijus.