Apkalpošanas piedāvājums sastāv no 2 atsevišķām daļām  apkalpošana mākoņpakalpojumiem un apkalpošana lietotāju gala iekārtām. Ar apkalpošanā iekļautajiem pakalpojumiem un to sniegšanas noteikumiem vislabāk ir iepazīties apkalpošanas plānu salīdzinājumā