Katrā nozarē ir sava biznesa specifika. Piemēram: mazumtirdzniecība ir obligāti nepieciešamas kases, ir jāspēj vadīt veikalu ķēdē notiekošie procesi. Vairumtirdzniecībā, savukārt, ir jāspēj efektīvi strādāt ar partneriem, kas regulāri iepērk preces lielos apjomos un kasu sistēmas netiek lietotas principā. Profesionālo pakalpojumu sfērā ir kritiski pārvaldīt pakalpojumus un tiem patērēto laiku. Ražošanā noteicošais ir ražošanas procesa uzskaites automatizācija. Utt utjpTātad – katras vienas nozares uzņēmumus vieno vajadzība pēc apmēram vienas un tās pašas funkcionalitātes. Pamatā atšķirības starp uzņēmumiem ir nevis nepieciešamajā funkcionalitātē kā tādā, bet detaļās – kā tieši un ar kādiem izejas datiem konkrētā funkcija dotajā nozares uzņēmumā ir realizējama. Apzinoties šo vienojošo/atšķirīgo īpašību kopumu, esam izveidojuši bāzes komplektus dažādām nozarēm. Kas ļauj nodrošināt ļoti augtas kvalitātes un zema neizdošanās riska ieviešanas projektus ļoti īsos termiņos par zemāko iespējamo cenu.