ŠĪ pakalpojuma ietvaros mēs nodrošinām fizisku Tava uzņēmuma drošības un GDPR atbilstības notikumu galveno parametru uzraudzību reālā laika režīmā. Parādoties pazīmēm par iespējamu drošības incidentu, nekavējoties sazināmies ar Tevi un pieņemam mērus, lai minimizētu riskus datu drošībai un IT pakalpojumu pieejamībai, lokalizētu pašu incidentu un noskaidrotu faktiskos lietas apstākļus.