CEO boss talking to colleagues in the boardroom, having meeting in office

HD SaaS Business Central

Šo risinājumu veido mākoņpakalpojumu grupa, kuru ir izveidojis un ražo uzņēmums HORTUS Digital, izmantojot kompānijas Microsoft tehnoloģijas. Risinājuma pamatpakalpojumi nodrošina pilnu funkcionalitāti, kādu to spēj sniegt Microsoft Dynamics 365 Business Central programmatūra, taču piedāvā daudz lielāku brīvību klientam lietot dažādus funkcionālos paplašinājumus, integrēt risinājumu ar ārējām sistēmām, kontrolēt jauninājumu un versiju atjaunojumu uzstādīšanu, izmantot iepriekšējo versiju lietošanas tiesības. Pateicoties šīm īpašībām, klientiem tiek nodrošināta labāka atdeve no ieguldījumiem un augstāka kontrole pār saviem digitālajiem resursiem.

Produktu grupa

HD SaaS Dynamics 365 Business Central Premium

HD-BC-P

Licence lietotājiem uzņēmumos, kur jāizmanto ražošanas vai servisa pārvaldības funkcionalitāte

HD SaaS Dynamics 365 Business Central Essentials

HD-BC-E

Licence lietotājiem uzņēmumos, kam nav vajadzīga ražošanas vai pakalpojumu vadības funkcionalitāte

HD SaaS Dynamics 365 Business Central TEAM

HD-BC-T

Licence lietotājiem, piedalās biznesa procesos, bet nepiedalās to pārvaldībā

HD SaaS Dynamics 365 Business Central DB paplašinājums (1 Gb)

HD-BC-DB

Datu bāzes apjoma palielinājums ar 1 GB soli, lai palielinātu risinājumā uzglabāto datu apjomu

HD SaaS Dynamics 365 Business Central Device

HD-BC-DV

Licence, kas tiek piešķirta datoram, kuru tipiski lieto vairāki darbinieki uz maiņām

HD SaaS Dynamics 365 Business Central External Accountant

HD-BC-EA

Licence ārējam grāmatvedim, kas veic auditora funkciju

HD SaaS Dynamics 365 Business Central Tables (10)

HD-BC-OT

Objektu licence papildus funkcionalitātes izstrādei

HD SaaS Dynamics 365 Business Central Pages (100)

HD-BC-OP

Objektu licence papildus funkcionalitātes izstrādei

HD SaaS Dynamics 365 Business Central Reports (100)

HD-BC-OR

Objektu licence papildus funkcionalitātes izstrādei

HD SaaS Dynamics 365 Business Central CodeUnits (100)

HD-BC-OC

Objektu licence papildus funkcionalitātes izstrādei

HD SaaS Dynamics 365 Business Central XML Ports (100)

HD-BC-OX

Objektu licence papildus funkcionalitātes izstrādei

HD SaaS Dynamics 365 Business Central Queries (100)

HD-BC-OW

Objektu licence papildus funkcionalitātes izstrādei